ARKON STUDIO

ARKON STUDIO

ARKONSTUDIO SHPK ka operuar me sukses në më shumë se 60 projekte në fushën e arkitekturës dhe më shumë se 300 projekte në fushën e strukturave, dhe impiantistikes. Kompania është në pronësi dhe menaxhohet nga profesionistë të lartë, secili përgjegjës per hartimin e projekteve dhe mbikeqyrjen e puneve ne zbatim . Kjo qasje siguron një nivel të lartë të shërbimit të klientit, përkushtimin ndaj përsosmërisë teknike dhe zbatimin me kosto efektive. Ne tregun kombetar ARKONSTUDIO ka fituar reputacionin e nje kompanie me standart te larte projektimi dhe zbatimi , duke bashkëpunuar gjerësisht brenda studios përmes grupeve të punës fleksibël, dhe jashtë me këshilltarë dhe ekspertë të shumtë, që përfshin çdo disiplinë nga sociologët, programuesit, inxhinierët dhe artistët. Ky model i fortë bashkëpunimi forcon mjedisin dialektik në të cilin projekte evoluojnë dhe është baza themelore për rezultate të shkëlqyera të dizajnit dhe efikasitetit te puneve ne zbatim.
Loading...