ALBA SKELA .

ALBA SKELA .

Shoqëria “Alba Skela Construction” Shpk me seli në Rrugën e Durrësit, Tiranë, përballë pallatit të sportit Asllan Rusi, vepron në bazë të ligjeve shqiptare, me vendimin e gjykatës së Rrethit të Tiranës nr. 32725, dt 13.01.2005, regjistruar në Ministrinë e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacioneve, me licencë nr. 5047, dt 14.04.2005 dhe me certifikatë të personit të tatushem (NIPT) nr. K48130549O, përfaqësuar nga z. Mark Ndoj. “Alba Skela Construction” është e para firmë e profilizuar për shërbimet me skeleri, dhënie me qera, montim, cmontim, skena dhe mikro skena, podiume etj. Në sajë të veprimtarisë së saj të gjerë dhe specifikimeve të shërbimit ka merituar certifikimin nga Brukseli me ISO nga Sincert për “PRODUCTION AND INSTALLATION OF STEEL SCAFFOLDING”. Po në sajë të këtyre specifikimeve si firmë “Alba Skela Construction” ka fituar Markën Tregtare në Shqipëri. Me parametra krejtësisht të plotësuar Sh.P.K, Markë Tregtare Shqiptare, ISO 9001- 2000 nga kompania e standartizimeve të Brukselit, “Alba Skela Construction” shpalos plotësisht veten e saj si kompania me prestigjoze në fushën e shërbimit me skela në mbarë vendin. Kompania Alba Skela Construction disponon mbi 180 000 m2 skeleri.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?