Arkon Studio

Arkon Studio

ARKONSTUDIO SHPK eshte nje kompani projektimi dhe ndertimi e cila operon ne treg qe nga viti 2009 me qender ne Tirane. ARKONSTUDIO SHPK ka operuar me sukses në më shumë se 60 projekte në fushën e arkitekturës dhe më shumë se 300 projekte në fushën e strukturave, dhe impiantistikes. Kompania është në pronësi dhe menaxhohet nga profesionistë të lartë, secili përgjegjës per hartimin e projekteve dhe mbikeqyrjen e puneve ne zbatim . Kjo qasje siguron një nivel të lartë të shërbimit të klientit, përkushtimin ndaj përsosmërisë teknike dhe zbatimin me kosto efektive. Ne tregun kombetar ARKONSTUDIO ka fituar reputacionin e nje kompanie me standart te larte projektimi dhe zbatimi , duke bashkëpunuar gjerësisht brenda studios përmes grupeve të punës fleksibël, dhe jashtë me këshilltarë dhe ekspertë të shumtë, që përfshin çdo disiplinë nga sociologët, programuesit, inxhinierët dhe artistët. Ky model i fortë bashkëpunimi forcon mjedisin dialektik në të cilin projekte evoluojnë dhe është baza themelore për rezultate të shkëlqyera të dizajnit dhe efikasitetit te puneve ne zbatim. ARKON STUDIO eshte e specializuar dhe e pregatitur per te ofruar te gjitha sherbimet ne cdo faze , duke filluar qe nga procedurat ligjore te lejeve , dokumentacionit te nevojshem per sektorin publik dhe ate privat , hartimit te te gjitha projekteve dhe zbatimit te tyre me cilesi maksimale dhe ne kohe sa me te shkurter e me kosto sa me te ulet. Sherbimet Tona perfshijne : 1. Konsulence ligjore • Konsulence Ndertimi • Konsulence ligjore per dokumentacionin e nevojshem per aplikimet per leje zhvillimi dhe ndertimi 2. Projektim • Planifikim dhe projektim urban • Hartim te planeve te detajuara vendore (PDV) • Projekte Arkitektonike • Projekte Konstruksioni • Projekte Mekanike • Projekte Elektrike • Projekte Interieri • Rilevime topografike 3. Zbatimi • Zbatimin e punimeve per rikonstuksion per objekte , rruge , sheshe • Restaurimin e monumenteve te kultures • Ndertimin e objekteve nga investitore private dhe publik • Ndertimin e Infrastuktures rrugore te cdo lloj kategorie
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?