Grimer shpk

Grimer shpk

Grimer shpk merret me prodhimin e rrjetave të telit të thurura, të salduara, hekzagonale, tel me gjëmba dhe kosha gabioni për gurë, prodhimin e profileve të kartonxhesit ( gipsit) dhe me tregtimin e materialeve të ndryshme në fushën e ndërtimit: si gozhdë, tel bari, tel xingato, llamarinë xingato, pllaka gipsi dhe aksesorë të ndyshëm. Grimer shpk disponon rreth 2000m2 ambiente përpunuese. Në 2009 është pajisur me ISO 9001-2008. Gjatë eksperiencës sonë në treg kemi kuptuar se bashkëpunimet e sukseshme dhe afatgjata me klientët tanë, kanë për bazë të tyre cilësinë. Për këtë arsye Grimer aplikoi dhe në prill 2009 u pajis me çertifikatën ISO 9001-2008, e cila do të shërbejë për të konkuruar me cilësi dhe konform standarteve ndërkombëtare jo vetëm në Shqipëri por dhe në tregun Europian.
Loading...

Nëse Biznesi juaj
nuk gjendet këtu?

Rregjistroje tani