EUROPA shpk

EUROPA shpk

Është e përfshirë në aktivitete e projektimit, prodhim të strukturave metalike, montimi dhe instalimi të konstruksioneve metalike, linjave të prodhimit dhe pajisjeve, objekteve infrastrukturore dhe ndërtesave industriale. Mbështetur në standartin e cilësisë ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO3834:2015, EN1090/2:2012, PASS 99:2012, duke zhvilluar dokumentuar dhe implementuar një sistem të manaxhimit të cilesisë. I gjithë stafi i EUROPA sh.p.k nga drejtori teknik, drejtori financiar, byroja teknike, inxhineri i cilësisë, inxhineri i saldimeve, inxhinieri i NDT, inxhineri kimist, inxhinier teknolog i paisjeve dhe punonjësit e tjerë verifikojnë dhe ndjekin proçeset të cilat sigurojnë udheheqjen, drejtimin, dhe kontrollin duke unifikuar me vizionin që kanë ndikim regoroz mbi cilësinë e produktit final dhe dorzimit në kohë. Nëpërmjet mjeteve të menaxhimit ajo ka aftësinë në mënyrë aktive së formimit në të ardhmen, duke identifikuar dhe implementuar tendencat në mënyrë fleksibile për tu përgjigjur kërkesave të tregut dhe të klientëve tanë. Qëndrueshmëria është një pjesë e madhe e zakonit të punës dhe proçedurave të stafit inxhiniero-teknik dhe specialisteve që synojnë të arrijnë nivelet komerciale dhe reputacionin më të lartë, e realizuar këtë duke ofruar produktet më të sigurta, kosto më të ulët dhe me cilësi më të larte duke shfrytëzuar teknologjitë inovative brenda një ambienti të punonjësve të motivuar dhe të fokusuar në përmirësimin e vazhdueshëm dhe kualifikimit e vazhdueshme të punonjëseve me teknollogjinë bashkëkohore janë shtyllat kryesore, standardet më të larta të biznesit, etikën e punës, duke sjellë vlera të shtuar klientëve tanë dhe kthim të qëndrueshëm të investime duke kultivuar një ambient konfort, konkurues pune, kreativ dhe fitues të motivuar si moralisht ashtu edhe materialisht. Duke bërë një përdorim më të mirë të ambjenteve të punës, pajisjet e reja në të cilat kompania ka investuar dhe rritjen e fuqisë punëtore, planifikon të arrihet në 250ton konstruksione metalike në muaj kur aktualisht prodhon 200ton. Në realizimin e prodhimeve cilësore, një ekip shumë i mirë prej 125 punonjësish ndërkohë që shumica e tyre janë me experiencë të gjatë pune. Në politiken e saj të biznesit, EUROPA sh.p.k ka rritjen e experiencës nëpërmjet shtimit të forcave të reja. Për këtë arsye kompania i kushton një vemendje të vecantë rekrutimit të punonjësve të rinj që kanë pasion dhe dëshirë për të punuar me konstruksione metalike. Gjithashtu, është kujdestare kulturore dhe mjedisore për komunitetet në të cilën jetojnë dhe punojnë.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?