NDERPRO shpk

NDERPRO shpk

Nderpro shpk eshte nje kompani ndertimi qe operon ne tregun shqiptar qe prej vitit 1992 duke siguruar standartet me te larta dhe me efikase te ndertimit ne Shqiperi. Fale besueshmerise se klienteve dhe investitoreve Nderpro sh.p.k ka fituar nje pozicion te qendrueshem dhe strategjik ne tregun shqiptar te ndertimit. Fale besueshmerise se partnereve kombetare dhe nderkombetare Nderpro sh.p.k ka punuar me kompani te medha si dhe ka pasur kontrata te ndryshme me instutcione Shteterore Shqiptare. Prej vitit 2007 Nderpro sh.p.k operon ne ndertimin e komplekseve te ndertimit. Misioni yne eshte operimi me sukses ne tregun shqiptar dhe nderkombtar te ndertimit, duke ofruar nje zhvillim te qendrueshem, si dhe sherbime te nje cilsie te larte ne fushen e ndertimit. Nderpro sh.p.k ofron produktet dhe sherbimet e meposhtme:Objekte banimi dhe sherbimesh ne lokacione te ndryshme, Konsluence ne fushen e ndertimit duke perfshire Artitekturen si dhe Inxhinierine, Shumllojshmeri sherbimesh ne fushen e ndertimit, Studime, projektime, ndertime te objekteve te ndryshme,prodhime te materialeve te ndertimit,tregetimi i tyre, hapje linjash e reparteve te reja per prodhimin e materialeve te ndertimit, konsulence e ekspertize ne fushen e studimit, projektimit e ndertimit. Eksport – import dhe tregtim me shumice dhe pakice te te gjithe llojeve te materialeve e pajisjeve te ndertimit, te mallrave te ndryshme te te gjitha llojeve.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?