V.A.S Konstruksion shpk

V.A.S Konstruksion shpk

V.A.S Konstruksion shpk me qendër në Tiranë, e ndodhur pranë Stadiumit Dinamo renditet në treg midis kompanive më të mira në sektorin elektrik. Gama e gjerë e shërbimeve dhe punëve tona, janë dëshmi reale se jemi në dispozicion dhe të vëmendshëm ndaj cdo kërkese dhe projekti. Kompania V.A.S Konstruksion shpk ka vendosur vulën e saj në disa projekte të rëndësishme si: Ndërtimi i parkimit të pallatit të sportit Asllan Rusi, Parkimi te rrethrrotullimi Avni Rustemi, Rikonstruksion i Fiderit 17 Fajance, Voskopojë, Rikonstruksion te ujësjellesit në rrugën Shyqyri Demneri, etj. V.A.S Konstruksion shpk ushtron veprimtarinë me përkushtin dhe devotshmëri për të ruajtur imazhin e mirë dhe cilësinë në treg. Sepse rëndësia jonë varet gjithmonë nga mbështjetja dhe besimi i klientëve. V.A.S Konstruksion shpk ofron një sërë shërbimesh në veprimtari private në fushën e ndërtimin e linjave elektrike mbitokësore, (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energjinë elektrike (linja fuqie) dhe telekomunikacioni dhe tensioni të mesëm (kabinat elektrike), punime elektrike, muraturë, konstruksione metalike. Në fushën e Ndërtimit të objekteve civile, industriale dhe social kulturore. Në fushën e ndërtimit të rrjeteve inxhinierike të ujësjellësit, te kanalizimeve të ujërave të zeza, të vaditjes dhe kullimit. Ne fushën e ndërtimit të rrugëve, urave, hekurudhave. Import eksport të artikujve industriale, elektrike, hidraulike dhe ndërtimi”.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?