Borg Shpk

Borg Shpk

Kompania Borg Shpk ushtron aktivitetin e saj në fushën e projektimit, instalimit, vënjes në punë dhe shërbimit të linjave, makinerive , paisjeve dhe komponentëve mekanikë , hidraulikë, termikë dhe elektrikë. Ajo shfrytezon të gjitha arritjet e shoqerive më prestigjoze Europiane dhe botërore në fushat e sipër përmendura. Kompania jonë importon produkte nga firma të njohura dhe serioze nga vende të ndryshme të botës. Ne ofrojmë zgjidhje teknike në përputhje me kërkesat e klienteve tanë me kosto sa më të ulët dhe në një kohë sa më të shpejtë. Borg Shpk u qëndron pranë klientëve edhe për shumë vite të tjera pas perfundimit te periudhës së garancisë.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?