PRO-GIPS shpk

PRO-GIPS shpk

PRO-GIPS shpk fillon si një kompani e vogël duke realizuar punime të thjeshta dhe objekte të vogla, pas një zgjerim të shpejte si në punet realizuara në të gjithë territorin e Shqipërisë, ashtu edhe në shërbimet që ofron, të cilat konsistojnë në marrjen përsipër të të gjitha punimeve interiere dhe trajtimin e fasadave. Përfshire këtu projektimin dhe zbatimin deri në përfundim të objektit. Sot kjo kompani numëron mbi 30 specialistë dhe montues gipsi. Si dhe lidhen kontrata sezonale edhe me grupe punonjësish për shërbime të ngjashme si lyerje, patinime, korniza, instalime elektrike dhe hidraulike, shtrime dyshemeje me pllaka ose parkete, trajtim fasadash etalbondi dhe xhami etj.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?