Cara-08

Cara-08

Cara-08 shpk është themeluar në 18/01/2008 si Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe aktivitet në import, eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve hidraulike për sisteme ngrohje- ftohje, kondicionere, kaldaja, etj. Firma Cara-08 shpk ofron për të gjithë ju një gamë të gjërë zgjidhjesh për cdo problem që mund të hasni gjatë projektimit, instalimit apo dhe të mirëmbajtjes së sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes në shtëpitë tuaja . Cara-08 shpk sjell për ju materiale nga më të ndryshmet, duke filluar nga një rekorderi e thjeshtë e deri tek sistemet më të ndërlikuara të ngrohje-ftohjes. Sot firma bashkëpunon me shumë firma të njohura kombëtare, duke ju dhënë garanci për atë që kërkojnë. Produktet e ofruara janë të cilësisë më të mirë dhe me cmimet më të arsyeshme në treg.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?