Eltec

Eltec

Kompania Eltec është më shumë e fokusuar në ndertimet e kabinave elektrike dhe linjave të tensioneve të mesme dhe të ulta, tregetim i kabllove elektrike të tensioneve të meseme dhe të ulta si dhe përcjellësave të aluminit për ndërtimin e linjave. Për ndërtimin e tyre kompaia ka një grup të posacëm specialistësh që merren me ndërtimin emetejshëm të linjave të tensionit.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?