AMU shpk

AMU shpk

Që nga ajo kohë shoqëria AMU shpk e ka zgjeruar gradualisht aktivitetin e saj, duke filluar me tregëtimin e materialeve për punimet në ujësjellësa dhe K.U.Z, e më pas, duke marrë përsipër edhe vetë punime të tilla. Çelësi i suksesit në këtë fushë ka qenë përkushtimi për të kryer punime cilësore, të cilat t`i rezistojnë kohës, kombinuar kjo edhe me punësimin e personave që janë specializuar në këtë fushë, si edhe përdorimin e materialeve cilësore, të cilat janë siguruar nga kompani me emër dhe serioze, të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre prej vitesh në Itali dhe Greqi. Megjithatë, vitet e fundit, përveç punimeve në fushën e ujësjellësave dhe K.U.Z, shoqëria “A.M.U” sh.p.k ka zgjeruar gamën e punimeve të ndërtimit edhe në fusha të tjera, si: ndërtimet, rikonstruksionet, e madje edhe rrugët. Edhe shtrirja gjeografike e punimeve të kryera nga shoqëria “A.M.U” sh.p.k përfshin një hapësirë të madhe të territorit të Republikës së Shqipërisë. Kështu, punimet janë kryer nga veriu (si, për shembull: në Kukës), e deri në Peqin. Megjithatë, shumica e punimeve janë përqëndruar në zonën qëndrore të Shqipërisë – Tiranë, Durrës, Krujë.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?