GENERAL BETON

GENERAL BETON

General Beton Sh.p.k. aktualisht ka një game më të gjërë aktiviteti si: Nyje prodhim betoni, eksport import, punime dheu, sistemime taracime terenesh, ndërtime civile e ekonomike, rrugë të cdo lloj kategorie dhe sistemim dhe asfaltim sheshi, Tregtim dhe prodhim inertesh, përpunim i materialeve inerte të ndërtimit, Instalime të ndryshme hidraulike, elektrike dhe teknologjike. General Beton gjatë historikut njeh rritje të aktivitetit si në sasi betoni dhe në numër klientësh. Suksesi dhe rritja e shitjeve e orientoi kompaninë në blerjen e një impianti të ri me parametra dhe teknologjinë e kohës. General Beton Sh.p.k. zotëron me tepër se 37% të tregut të furnizimit me beton në rrethin e Fierit por edhe me gjerë.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?