FMI

FMI

Fmi Trade & Construction sh.p.k u themelua në vitin 2013, në një treg pothuajse të konsoliduar të Shqipërisë. Megjithëse industria shqiptare e ndërtimit në kohën e themelimit të kompanisë ishte shumë konkurruese, Fmi Trade & Construction sh.p.k shume shpejt u afirmua si një nga kompanitë më serioze dhe progressive. Fmi Trade & Construction sh.p.k filloi rrugëtimin si lider në fushën e saj dhe vazhdon të ruajë pozicionin si një nga kompanitë udhëheqëse më të mëdha në fushën e ndërtimit. E gjithe kjo është arritur me punë të vazhdueshme, me anë të politikave progresive dhe me anë të një planifikimi të mirë të zgjerimit të kompanisë.
Loading...