EuroElektra

EuroElektra

Kompania EuroElektra është gjithashtu e specializuar edhe në fushën e instalimit të impianteve fotovoltaike të cilët realizohen me teknologji europiane dhe garantojnë shndërrimin e potencialit energjitik në energji të rinovueshme duke eleminuar plotësisht impaktin negativ në mjedis.
Loading...