VARAKU-E

VARAKU-E

VARAKU-E. Me kalimin e viteve shoqeria ka rritur fushen e saj te aktivitetit me zbatimin e projekteve te ndryshme kryesisht me ujesjellesa e kanalizime, rruge te ndryshme si edhe nje sere projektesh te tjera me shtrirje ne te gjithe Shqiperine.
Loading...