ALB MATRIX GROUP shpk

ALB-MATRIX GROUP SHPK përfaqëson një rrjet të udhëhequr nga Lider gjithëpërfshirës, me përvojë shumëvjecare në industrinë e inxhinierisë, projektimit, zbatimit, financës, marketingut. Aplikimi i teknologjive në përgjigje të nevojës së klientëve për një cilësi më të lartë të produkteve,  ndihmojnë në uljen e kostos së përgjithshme & rritjen e funksionimit të sigurt dhe përmirësimin e pajtueshmërisë dhe konformitet.

Me një përkushtim të madh ndaj cilësisë, dhe me një ekip që përcjell entuziazëm dhe pasion për punën, kemi arritur bashkëpunime të suksesshme me mbi 50+ Kompani,  mbi 80+ kontrata shitje të SENSOREVE.

NA KONSIDERONI SI PARTNERE TE BESUAR, MBESHTETES & REVOLUCIONAR NE PROJEKTET TUAJA!

Zbuloni njerëzit, qëllimin dhe historitë që po ndihmojnë në formimin e Shoqërisë që jemi sot dhe asaj që po projektojmë për të ardhmen. Me një EKIP të jashtëzakonshëm, me aftësi menaxhuese dhe kreativitet të lartë ne ja kemi dalë të rritemi brenda pak vitesh. Të jemi të besueshëm, e të korrim suksese dhe vlerësime pafund nga partnerët tanë me potencial të lartë. Çdo hap na ka mundësuar të përmbushim më mirë qëllimin tonë, dhe tashmë ne jemi profesionistë.

Me kalimin e viteve ne kemi zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme kompetencat tona për t’u bërë një ofrues i plotë i shërbimit, që i shton vlerë çdo marrëdhënieje dhe projekti me klientin. Klientët tanë mbështeten tek ne për të gjetur specialistë të aftë e të specializuar në shumë disiplina. Kaloni në një standard më të lartë sigurie, cilësie, shërbimi dhe aftësie.

Skanim me Laser Skaner 3D
●    Skanim me sistem LIDAR
●    Skanim me sistem MLS Mobile Laser Scanner
●    Rilevim me dron, Fotogrametri
●    Drone thermal –  Inspektime me Drone me sensorë nxehtësie
●    Modelim BIM Building Information Modeling
●    Matje topo-markshajderike dhe modelim 3D në Miniera
●    Rilevim topografik
●    Kadastër
●    Piketim objektesh
●    Piketim veprash arti, rrugë, ura, hekurudha, diga, konstruksione metalike
●    Përllogaritje volumesh
●    Paisje topografike, gjeodezike, gjeologjike,
●    Monitorim të objekteve inxhinierike
●    Monitorim i Lëvizjeve të tokës
●    Studim Gjeoteknik, Gjeologjik
●    Studim Gjeofizik
●    Sizmologji
●    Skanim nëntokësor GPR, Ground Penetration Radar
●    Zbulim i rrjeteve nëntokësore, kabujve elektrik, tubacioneve
●    Arkeologji, Dokumentim i Trashëgimisë Kulturore

Loading...