Loading...

Atelier 4 është një studio arkitekture 360°, me vendodhje në Tiranë, Shqipëri. Me ekipin e arkitektëve dhe planifikuesve urbanë krijojnë hapësira të përjetshme, hapësira që janë të përshtatura për çdo specifikim, që klientët kërkojnë. Atelier 4 është një laborator idesh, ku kërkimi dhe zbatimet e tij praktike janë një pjesë integrale e punës. Aftësia për të eksperimentuar e kombinuar me ekspertizën e fortë në fusha të ndryshme e bën Atelier 4 të aftë t’i përgjigjet çdo sfide, të vjetër apo të re. Ky fokus reflektohet gjithashtu në zgjedhjen e një rrjeti të vendosur profesionistësh, me të cilët punon Atelier 4 në zhvillimin e projekteve të tij. Në këtë mënyrë, Atelier 4 mund të ndërthurë teknologjinë e tij në hartimin me një plan pune, që mbulon çdo fazë të një projekti: nga zhvillimi i konceptit, tek studimet e fizibilitetit; nga dizajni përfundimtar, tek plani i punës dhe realizimi i tij.